ไบโอเทคสานต่อความร่วมมือด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์กับหน่วยงานในอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 11-15 สิงหาคม 2557 คณะนักวิจัยไบโอเทค นำโดย ดร. ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร รองผู้อำนวยการ เดินทางเยือน Research and Community Service Institute, Diponegoro University (Undip) และ the Agency for The Assessment and Application of Technology (BPPT) ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์

การหารือกับ Research and Community Service Institute, Undip ตกลงที่จะดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล  ในรูปแบบโครงการวิจัยร่วมและแลกเปลี่ยนบุคลากร ในโอกาสนี้ ดร. ลิลี่ ได้รับเกียรติให้บรรยายในงานประชุมนานาชาติ เรื่อง Tropical and Coastal Region Eco-Development (ICTCRED) 2014 ซึ่งจัดโดย Undip ณ เมืองเซมารัง ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2557 อีกด้วย

Final

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 คณะนักวิจัย เดินทางไปเยือน BPPT เพื่อหารือและติดตามความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อผลิตสารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชและเพื่อการผลิตเอนไซม์สำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยนักวิจัยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะแลกเปลี่ยนนักวิจัยเพื่อฝึกอบรมด้านการเพิ่มระดับการผลิตเอนไซม์ (up-scale enzyme production) และการพัฒนาระบบรีคอมบิแนนท์เอนไซม์ของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง (construction of recombinant system)

การเดินทางไปสานต่อความร่วมมือนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการลงนามความร่วมมือระหว่างไบโอเทค และ Undip เมื่อเดือนมิถุนายน 2557 และการลงนามข้อตกลงโครงการวิจัยร่วมระหว่างไบโอเทค และ BPPT เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557

ประกาศเมื่อ 26 สิงหาคม 2557

ข่าวสารองค์กร