ไบโอเทคลงนามข้อตกลงโครงการความร่วมมือศึกษาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ไบโอเทคจัดพิธีลงนามข้อตกลงโครงการความร่วมมือระหว่างไบโอเทคและ The Agency for The Assessment and Application of Technology (BPPT) ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อร่วมศึกษาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อผลิตสารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชและเพื่อการผลิตเอนไซม์สำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยมี ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการไบโอเทค และ Ir. Edi Wahjono, Head Division of Biocatalyst Technology, BPPTร่วมพิธีลงนาม ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่จะดำเนินการภายใต้โครงการความร่วมมือนี้ คือ การแลกเปลี่ยนบุคลากร โดยในเบื้องต้นบุคลากรของ BPPT จะเดินทางมาปฏิบัติงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยไบโอเทค ภายใต้หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ

MOU BIOTEC-BPPT1

ไบโอเทคได้ลงนาม MOU กับ BPPT เมื่อเดือนธันวาคม 2556 เมื่อคณะนักวิจัยไบโอเทค นำโดย ดร. ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร รองผู้อำนวยการไบโอเทคเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียเพื่อจัด Workshop on Towards ASEAN Connectivity on Bio-Resources Management and Utilization

MOU BIOTEC-BPPT2

ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2557

ข่าวสารองค์กร