ไบโอเทคจัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ ประจำปี 2557

 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติประจำปี 2557 จัดขึ้นในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยมีกรรมกาทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ได้แก่ ศ. ลีน แลง (ประเทศเดนมาร์ก, ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ), ศ. เกียรติคุณ เคนอิชิ อาราอิ (ประเทศญี่ปุ่น, ที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ), ดร. อามัด ซาฮารูดิน อิดรัส (ประเทศมาเลเซีย), ดร. มาร์ติน เคลเลอร์ (ประเทศสหรัฐอเมริกา), ศ. เจอราลด์ เคอช (ประเทศสหรัฐอเมริกา), ศ. เจนส์ นีลเซน (ประเทศสวีเดน), ดร. ฌอง-มาร์เซล ริโบท์ (ประเทศเม็กซิโก) และ ศ. ซัง-คี รี (ประเทศเกาหลี)

 

IAB 2014

   IAB 2014-2    IAB 2014-3

นอกจากการรายงานความก้าวหน้า ประจำปี 2556 แผนพัฒนาสายอาชีพวิจัย และแผนการวิจัยและพัฒนาด้าน Biologics และ Therapeutics แล้ว คณะกรรมการฯ ยังได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ความร่วมมือกับภาคเอกชน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธการพัฒนาความร่วมมือกับภาคเอกชนอีกด้วย

ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2557

ข่าวสารองค์กร