ไบโอเทค สวทช. ถวายพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วม เพื่อพระราชทานให้เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา: สวทช. โดยไบโอเทค ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรผักไห่ น้อมเกล้าฯ ถวายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์หอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลันจำนวน 3,000 กิโลกรัม แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ. พัทลุง

chonlasit3

ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลัน เป็นพันธุ์ข้าวที่หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์จากยีนข้าว ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว พัฒนาขึ้น โดยการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ข้าว IR57514 มีคุณสมบัติทนต่อน้ำท่วมฉับพลันกับสายพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับยีนทนน้ำท่วมและคุณภาพการหุงต้มในการคัดเลือกร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบวิธีมาตรฐาน ทำให้มีคุณลักษณะเด่น ได้แก่ มีกลิ่นหอม ไม่ไวต่อช่วงแสง สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ทนอยู่ใต้น้ำได้นาน 2-3 สัปดาห์ อายุเก็บเกี่ยว 120 วัน และมีผลผลิตข้าวเปลือก 800-900 กิโลกรัมต่อไร่

ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรผักไห่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ปัจจุบัน สหกรณ์การเกษตรผักไห่ ประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจจากข้าวหอมชลสิทธิ์ โดยจัดทำข้าวสารหอมชลสิทธิ์บรรจุถุงภายใต้เครื่องหมายการค้า “อ่อนหวาน”

นอกจากนี้ ไบโอเทค สวทช. ยังได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อราบิวเวอเรียเพื่อป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ลดการใช้สารเคมี อบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิต เพิ่มความปลอดภัยในการบริโภค และเตรียมความพร้อมสู่การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ในอนาคต

ประกาศเมื่อ 8 พฤษภาคม 2557

ข่าวสารองค์กร