ไบโอเทค มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้โครงการ “ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท”

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 คณะผู้แทนไบโอเทคนำโดย ดร สุวิทย์ เตีย รองผู้อำนวยการไบโอเทค เข้าร่วมการเสวนา โครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ณ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อุบลราชธานี 52 อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี และมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลันและพันธุ์ชัยนาท 1 ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลให้กับโครงการฯ เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรในโครงการได้นำไปทดลองปลูก เพื่อลดปัญหาการสูญเสียผลผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไป

20141111

โครงการ “ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท” ดำเนินการโดยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีไบโอเทค ร่วมให้การสนับสนุนด้านวิชาการ  โครงการนี้มุ่งพัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกรโดยประยุกต์ใช้ "หลักเกษตรทฤษฎีใหม่" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ พร้อมทั้งนำเอาระบบบริหารการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนจากการใช้สารเคมี เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร พัฒนาศักยภาพทายาทเกษตรกร และสร้างความมั่นคงในอาชีพ

นอกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลันและพันธุ์ชัยนาท 1 ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลแล้ว  ไบโอเทคได้เคยนำพันธุ์ข้าวสินเหล็กมาสนับสนุนโครงการฯ  ซึ่งพันธุ์ข้าวเหล่านี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมระหว่างไบโอเทคและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2557

 

ข่าวสารองค์กร