เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประชุม International Workshop on Genetic Improvement to Reduce Photooxidative Stress in Rice

หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและ University of Nottingham จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ International Workshop on Genetic Improvement to Reduce Photooxidative Stress in Rice ในระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2557 ที่สามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม โดยการสนับสนุนจากบริติช เคานซิลและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

การประชุมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย จากประเทศไทยและอังกฤษที่มีความสนใจด้าน rice stress physiology, stress breeding และ biodiversity genetics ได้พบปะ หารือกับนักวิจัยอาวุโสที่ทำงานวิจัยด้านข้าว และนำไปสู่ความร่วมมือวิจัยในอนาคต

ผู้จัดเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประชุม โดยผู้ที่ได้รับตัดเลือกเข้าประชุมจะได้รับทุนสนับสนุนค่าเดินทาง ที่พักและอาหารจาก บริติช  เคานซิลและ สกว. 

ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมและการสมัครเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://dna.kps.ku.ac.th/workshop/  

ปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤษภาคม 2557

International Workshop in rice

ประกาศเมื่อ 25 มีนาคม 2557

ข่าวสารองค์กร