สวทช. ร่วมมือ MMV นำสารต้านมาลาเรียชนิดใหม่เข้าสู่การทดสอบระดับพรีคลินิก

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 สวทช. ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับ Medicines for Malaria Venture (MMV) ร่วมสนับสนุนและผลักดันสารต้านมาลาเรีย P218 ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยให้ได้รับการทดสอบในระดับพรีคลินิกที่ได้มาตรฐาน GLP ต่อไป โดยมี ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. และ Dr. Tim Wells, Chief Scientific Officer จาก MMV ร่วมลงนาม

MOU

สารต้านมาลาเรีย P218 ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยคณะนักวิจัยไบโอเทค นำโดย ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ร่วมกับ MMV ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรและเชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนายารักษามาลาเรียระดับโลก โดยการทดสอบเบื้องต้นพบว่าสาร P218 มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อมาลาเรียทั้งสายพันธุ์ที่ไวต่อยาและดื้อต่อยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พิธีลงนามความร่วมมือนี้จัดขึ้นภายในงานประชุม World Malaria Conference 2014 ณ โรงแรม The Century Park Hotel กรุงเทพฯ  ที่ สวทช. จัดขึ้นเพื่อเพื่อเป็นแสดงศักยภาพของคณะนักวิจัยไทยในการพัฒนาสารต้านมาลาเรียได้เป็นครั้งแรก โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Tim Wells พร้อมทั้ง ศ. ดร. ศรีวิชา ครุฑสูตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาผู้ป่วยมาลาเรีย และศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ร่วมบรรยายในการประชุม

Opening Exhibition

ประกาศเมื่อ 1 พฤษภาคม 2557

ข่าวสารองค์กร