ไบโอเทคลงนามความร่วมมือกับ Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ดร. ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร รองผู้อำนวยการไบโอเทคต้อนรับคณะจาก Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences (IMCAS) นำโดย   Prof. Shuang-Jiang Liu ผู้อำนวยการสถาบัน

การมาเยือนของคณะ IMCAS นี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านจุลชีววิทยา การศึกษาจุลินทรีย์ระหว่างนักวิจัยไทยและจีน โดยได้จัดสัมมนาเรื่อง Thailand-China Silk Road Cooperation โดยมีวิทยากรจากจีน 5 ท่าน ให้เกียรติบรรยายแนะนำงานด้านการบริหารคลังจุลินทรีย์ งานวิจัยด้านยีสต์ กิจกรรมของ World Data Centre on Microorganisms ที่ประเทศจีนเป็นเจ้าภาพ เป็นต้น ซึ่งการสัมมนานี้ มีอาจารย์และนักวิจัยไทยจากหลากหลายสถาบันเข้าร่วมประมาณ 70 คน

Thailand-China Silk Road Cooperation

นอกจากนี้ ไบโอเทคได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ IMCAS ที่จะร่วมวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาจุลินทรีย์ การบริหารจัดการจุลินทรีย์และฐานข้อมูลจุลินทรีย์

MOU BIOTEC-IMCAS

ประกาศเมื่อ 21 พฤษภาคม 2558

ข่าวสารองค์กร