ไบโอเทคต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก สปป. ลาว ดูงานด้านการผลิตชีวินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช

การทำเกษตรอินทรีย์ เป็นรูปแบบของการเกษตรกรรมที่อาศัยเทคนิค การปลูกพืชหมุนเวียน, ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมักและการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี หรือการใช้สารชีวภัณฑ์ ที่ได้รับความนิยมแพร่หลายจากทั่วโลก เพราะเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรในการควบคุมแมลงศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ผลในระยะยาว ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ไบโอเทค สวทช. จึงดำเนินการวิจัยศึกษากลุ่มเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคในแมลง จนค้นพบเชื้อราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) สายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถควบคุมแมลงปากดูดได้หลายชนิด เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยแป้ง โดยได้พัฒนาการเลี้ยงเชื้อราบนอาหารแข็งที่ได้ปริมาณสปอร์สูง ใช้ต้นทุนการผลิตต่ำ มีขั้นตอนการผลิตและควบคุมคุณภาพที่มีมาตรฐาน โดยแบ่งเทคนิคการผลิตเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ การผลิตหัวเชื้อ และการขยายหัวเชื้อในระดับเกษตรกร

ด้วยเล็งเห็นว่า เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นนี้ ไม่เพียงแต่จะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรไทย ยังสามารถเป็นประโยชน์กับประเทศเพื่อนบ้านได้ ไบโอเทคได้จัดศึกษาดูงานให้เจ้าหน้าที่จากสถาบันนิเวศวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ แขวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2558 โดยในการเดินทางมาครั้งนี้ คณะได้เข้าชมงานที่ไบโอเทคในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตชีวินทรีย์ประเภทเชื้อราบิวเวอเรีย และไวรัสเอ็นพีวี สำหรับควบคุมแมลงศัตรูพืช ทดแทนการใช้สารเคมีฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ คณะฯ ได้เข้าดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่รับถ่ายทอดเทคนิคการผลิตหัวเชื้อบิวเวอเรีย และกลุ่มรวมพลังเกษตรชีวภาพตำบลนาคู จ. อยุธยา ที่รับการถ่ายทอดเทคนิคการขยายหัวเชื้อด้วย

BEI-Laos

กิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทย-ลาว ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศได้มีการลงนามความร่วมมือ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557​

ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2558

ข่าวสารองค์กร