ไบโอเทคจัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติประจำปี 2558

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติประจำปี 2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมีกรรมการเดินทางมาร่วมประชุม 7 ท่าน ได้แก่ ดร. ฟิลีป เดสเมธ (เบลเยี่ยม) ดร. มาร์ติน เคลเลอร์ (สหรัฐอเมริกา) ศ. วิเตอร์ มาร์ตินส์ ดอส ซานโทส (เนเธอร์แลนด์) ศ. เรย์ หมิง (สหรัฐอเมริกา) ดร. ฌอง-มาร์เชล รีโบท์ (เม็กซิโก) ศ. โจนาธาน สวีดเลอร์ (สหรัฐอเมริกา) และ ดร. เฟรเดอริก ตองฌี (ฝรั่งเศส) สำหรับ ศ. ลีน แลง (เดนมาร์ก) ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ ติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ 

IAB2015

โปรแกรมการประชุมประจำปี 2558 ประกอบด้วย การรายงานความก้าวหน้าในปีที่ผ่านมา การจัดสัมมนาวิชาการ เพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลงานวิจัยของไบโอเทคและให้คำแนะนำด้านเทคนิค ใน 3 สาขา ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช, ด้านการแพทย์และเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัย และ ด้านความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์

IAB 2015 meeting

ประกาศเมื่อ 3 มีนาคม 2558

ข่าวสารองค์กร