เปิดตัวแอปพลิเคชัน TBRC อำนวยความสะดวกในการขอรับบริการจุลินทรีย์และชีววัสดุ

ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย เปิดตัวแอปพลิเคชัน TBRC สำหรับลูกค้าสามารถขอรับบริการจุลินทรีย์และชีววัสดุผ่านทาง Smart phone และ Tablet แล้ว ซึ่งจุลินทรีย์และชีววัสดุเหล่านี้ได้รวบรวมมาจากเครือข่ายคลังจุลินทรีย์และชีววัสดุทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

ซึ่งแอปพลิเคชันได้เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) ดาวน์โหลดผ่าน App Store ได้ที่https://itunes.apple.com/th/app/tbrc/id979477629?mt=8

และแอนดรอยด์ (android) ดาวน์โหลดผ่าน Google Play Store ได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prj.nstdabiotec.nstdabiotec&hl=fr_CA

TBRC App

 
หรือสามารถ Scan QR code ได้
qr code TBRC IOSสำหรับไอโอเอส

qrcode TBRC androidสำหรับแอนดรอยด์

 

ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2558

ข่าวสารองค์กร