หนังสือ THAILAND BIOTECH GUIDE 2015/2016

หนังสือ THAILAND BIOTECH GUIDE 2015/2016 นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้สูงอายุ อาทิ ระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของข้อมือ แขนท่อนล่าง และข้อศอก (WEFRE Rehab System) ระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวข้อไหล่ ข้อศอก และแขนท่อนล่าง (SEFRE Rehab System) หน้ากากป้องกันเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย เป็นต้น พร้อมกันนี้ ได้ลงบทความแนะนำ กลไกของ สวทช. สำหรับการสนับสนุนการทำงานของภาคเอกชน และบทสัมภาษณ์ผู้บริหารจากภาคเอกชน

Thailand BIOTECH Guide2015-16

นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมข้อมูลรายชื่อหน่วยงานวิจัย บริษัท/ห้างร้านที่จัดจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยไว้อย่างครบถ้วน

หนังสือ THAILAND BIOTECH GUIDE 2015/2016 จัดทำโดย บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด โดยความร่วมมือกับ สวทช. ผู้สนใจสามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ ที่นี่

หรือ สั่งซื้อแบบรูปเล่ม หรือ CD-Rom ได้ที่ คุณธีระ กิตติธีรพรชัย บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด โทร. 0-2731-1191 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศเมื่อ 1 ตุลาคม 2558

ข่าวสารองค์กร