นักวิจัยไบโอเทคได้รับรางวัลนักปรับปรุงพันธุ์พืชดีเด่น ประจำปี 2558

Dr.Theerayutดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา นักวิจัยอาวุโสและรองผู้อำนวยการหน่วยปฎิบัติการวิจัยค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างไบโอเทคกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับรางวัล “นักปรับปรุงพันธุ์พืชดีเด่น” ประจำปี 2558 จากสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย โดยเข้ารับโล่รางวัลจาก ฯพณฯ ดร. อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี  ในงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “ยุทธศาสตร์พันธุ์พืชไทย: จะไปทางไหน? และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ณ ห้องบอลล์รูม เอ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2558 

ดร. ธีรยุทธฯ มีประสบการณ์ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชมากว่า 28 ปี ปัจจุบันเป็นหัวหน้าทีมวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านจีโนมและดีเอ็นเอในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวของไบโอเทค มีความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยใช้โมเลกุลเครื่องหมายดีเอ็นเอในการคัดเลือก (marker assisted selection) ร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐานเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะตามต้องการและลดระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ ตัวอย่างผลงานที่ประสบความสำเร็จ เช่น 1) พันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลันและไม่ไวต่อช่วงแสง สามารถอยู่ใต้น้ำได้ 2-3 สัปดาห์ มีคุณภาพหุงต้มและมีกลิ่นหอมแบบข้าวขาวดอกมะลิ 105 2) พันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้ “ธัญสิริน” ที่ได้จากการผสมพันธุ์ข้าว กข6 กับพันธุ์เจ้าหอมนิลที่มีความต้านทานโรคไหม้ 3) พันธุ์ข้าวที่ได้รับรองพันธุ์จากกรมการข้าวจำนวน 2 พันธุ์คือ พันธุ์กข51 (พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วมฉับพลัน) และพันธุ์ กข18 (กข6 ต้านโรคไหม้) และ 4) สายพันธุ์ข้าว กข6 ต้านทานโรคไหม้และขอบใบแห้งที่มีลักษณะต้นเตี้ย นอกจากนี้ก่อนการทำงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ดร. ธีรยุทธฯ ยังมีประสบการณ์ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชธัญพืชเมืองหนาว ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยการปรับปรุงข้าวโพดและข้าวสาลีนานาชาติ (International Maize and Wheat Improvement Center: CIMMYT) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนาข้าวสาลีพันธุ์อินทรี 1 และอินทรี 2 และการพัฒนาข้าวบาร์เลย์ พันธุ์บุญรอดบริวเวอรี่ 9 ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

สมาคมปรับปรุงพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมที่มีบทบาทในการส่งเสริมด้านการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช เพื่อการพัฒนาทางการเกษตรของประเทศไทย โดยทำการคัดเลือกนักปรับปรุงพันธุ์ นักขยายพันธุ์พืช และหน่วยงานด้านการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช ที่มีผลงานยอดเยี่ยมเป็นประจำทุกปี

ประกาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2558

ข่าวสารองค์กร