คณะเจ้าหน้าที่เกษตรและเกษตรกรลาวเยือนไบโอเทคเรียนรู้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร

ไบโอเทคจัดการดูงานให้คณะจากศูนย์วิจัยและขยายแนวพันธุ์พืชท่าสะโนและผู้แทนเกษตรกร จากแขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2558 ในด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ทั้งที่คิดค้นพัฒนาโดยนักวิจัยไทย และพัฒนาโดยภาคเอกชนและภาคชุมชนของไทย เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเกษตรของแขวงสะหวันนะเขตต่อไป

คณะได้เข้าชมงานที่ไบโอเทคในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตชีวินทรีย์ ประเภทเชื้อราบิวเวอเรีย และไวรัสเอ็นพีวี สำหรับควบคุมแมลงศัตรูพืช ทดแทนการใช้สารเคมีฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ ไบโอเทคได้มอบชีวินทรีย์ทั้ง 2 ชนิดให้ศูนย์วิจัยและขยายแนวพันธุ์พืชท่าสะโนไปทดสอบภาคสนามด้วย

study visit of officers and farmers from Lao PDR

นอกจากนี้ เพื่อเป็นต่อยอดการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยเห็ดและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดที่ไบโอเทคได้ดำเนินการให้กับศูนย์วิจัยและขยายแนวพันธุ์พืชท่าสะโนเมื่อปี 2557 การดูงานครั้งนี้ คณะได้เข้าชมงานที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดตับเต่าคลองโพธิ์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา และศูนย์รวมศูนย์เห็ดบ้านอรัญญิก

ประกาศเมื่อ 10 กรกฎาคม 2558

ข่าวสารองค์กร