มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2558

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2558 ระหว่างวันที่ 14-25 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการืวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิการยน 2558


ในงานนี้ไบโอเทค นำผลงานวิจัย แอปพลิเคชันราแมลง Thai-Fungi ไปจัดแสดง ซึ่งแอปพลิเคชันมีการรวบรวมข้อมูลราแมลงชนิดต่างๆ ที่สำรวจพบในประเทศไทยไว้กว่า 100 ชนิด เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ความหลากหลายของราในประเทศไทย เพิ่มช่องทางการเข้าถึงความรู้เหล่านี้ให้ง่ายและสะดวกขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ 2558 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยการผนึกกำลังร่วมกันของ 9 กระทรวงจาก 7 ประเทศ โดยนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานต่างๆ กว่า 100 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” พร้อมกันนี้เพื่อร่วมฉลองวาระสำคัญทางวิทยาศาสตร์ที่องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ปีนี้เป็น “ปีดินสากล” (UN International Year of Soils) และ “ปีสากลแห่งแสง” (UNESCO International Year of Light) ตามมติขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติอีกด้วย

ประกาศเมื่อ 1 ธันวาคม 2558

ข่าวสารองค์กร