นักวิจัยไบโอเทครับทุนวิจัย Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคระบาดในสุกร

jib
ดร. พรรณรำเพย นามพระจันทร์ ฟรานซ์ นักวิจัยห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ ได้รับทุนวิจัย Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อปฏิบัติงานวิจัย เรื่อง “Making a yeast-based candidate vaccine against Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDV) หรือ PIGYVAX” ซึ่งเป็นโครงการวิจัยร่วมระหว่างไบโอเทค และ Virale Genomique and Vaccination Laboratory, Institut Pasteur ประเทศฝรั่งเศส
 
PIGYVAX เป็นโครงการการวิจัยและพัฒนาวัคซีนต่อไวรัสพีอีดี (Porcine Epidemic Diarrhea Virus,PEDV) ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคระบาดที่ทำให้ลูกสุกรมีอาการท้องเสียอย่างรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต สร้างผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรทั่วโลก โดย ดร. พรรณรำเพย จะนำระบบการผลิตวัคซีนโดยยีสต์ Pichia pastoris เป็นพาหะในการนำโปรตีนโครงสร้างของไวรัสพีอีดี (spike protein) เข้าสู่สุกรเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ต่อ PEDV
 
ภายใต้ทุนนี้ ดร. พรรณรำเพย นามพระจันทร์ ฟรานซ์ จะร่วมทำวิจัยกับ Prof. Frederic Tangy ที่ Virale Genomique and Vaccination Laboratory, Institut Pasteur ประเทศฝรั่งเศส เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 – เดือนพฤษภาคม 2561
 

ทุนวิจัย Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship เป็นทุนวิจัยในใต้กรอบ Horizon 2020 ของสหภาพยุโรปที่เปิดรับใบสมัครจากนักวิจัยทั่วโลกให้ไปทำวิจัยร่วมในหน่วยงานต่างประเทศ โดยจะคัดเลือกให้ทุนแก่นักวิจัยที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยม แสดงศักยภาพการพัฒนาอย่างเด่นชัด และมีโครงการวิจัยที่ดี


ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2559

ข่าวสารองค์กร