มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559 (National Science and Technology Fair 2016) ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยมี ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จ. นนทบุรี
 
DSC 2597

 

ในปีนี้ สวทช. นำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันมาจัดแสดงในพื้นที่ต่างๆ ภายในบ้านจำลอง อาทิ บริเวณหน้าบ้านและสวน จัดแสดงผลงานวิจัย อาทิ กระเบื้องจากวัสดุเหลือใช้ วัสดุพรุนที่ใช้ในการปลูกต้นไม้ Smart Soil หินรูพรุนกันยุง ตะเกียงจ้าวพายุที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจาก Solar Cell ซึ่งเป็นงานวิจัยของเอ็มเทค นาโนเทค และเนคเทค สำหรับโซนห้องนอนและห้องทำงาน ได้นำเอาผลงานวิจัย Enzbleach เอนไซม์ทนด่างจากปลวกสำหรับฟอกเยื่อกระดาษ ENZease เอนไซม์ดูโอสำหรับการลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้าย ของไบโอเทค และงานวิจัยสิ่งทอนาโน ของนาโนเทค และพื้นที่ห้องครัว นำเสนองานวิจัยด้านการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่ต้านทานต่อโรคและแมลง และสภาวะที่ไม่เหมาะสม ชุดตรวจเชื้อก่อโรคในอาหาร และสารชีวบำบัดภัณฑ์เพื่อกำจัดคราบน้ำมัน ของไบโอเทค รวมถึงถุงยืดอายุผักผลไม้ ของเอ็มเทค นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมการทำพวงกุญแจจากพลาสติกเหลือใช้ และการจำหน่ายหนังสือของศูนย์หนังสือ สวทช. อีกด้วย

 
Mahagumvit

 

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ 2559 จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” พร้อมกันนี้เพื่อร่วมฉลองวาระสำคัญทางวิทยาศาสตร์ที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ได้ตั้งให้ปี 2559 เป็น “ปีสากลแห่งถั่วพัลส์” หรือ “2016 International Year of PULSES” โดยงานนี้เป็นการผนึกกำลังร่วมกันของ 9 กระทรวง 18 สถาบันการศึกษา รวมมากกว่า 100 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน และยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างประเทศเข้าร่วมจัดแสดงผลงานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นความสนใจแก่นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และประชาชนทั่วไป โดยงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ 59 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-28 สิงหาคม 2559 ณ อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี

 
DSC 2560
 

 

ประกาศเมื่อ 26 สิงหาคม 2559

ข่าวสารองค์กร