งานมหกรรม “Thailand Tech Show 2016”

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 สวทช. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรกว่า 30 หน่วยงาน เปิดงานมหกรรม “Thailand Tech Show 2016” ภายใต้แนวคิด “S&T for Thailand 4.0” เพื่อเป็นเวทีกลางนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร เชื่อมโยงผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง ให้ผู้ประกอบการและนักลงทุน ได้พบปะจับคู่ธุรกิจและร่วมลงทุนต่อยอดจาก “ผลงานวิจัยที่ใช้ได้จริง” นำไปผลิตและขายในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “New S Curve กับการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0”

TechShow2016
 
งานมหกรรม “Thailand Tech Show 2016” มีการจัดแสดงผลงานวิจัยจาก สวทช. และพันธมิตร กว่า 200 ผลงาน ซึ่งแบ่งกลุ่มได้เป็น ผลงานเทคโนโลยีราคาเดียว 30,000 บาท เทคโนโลยีไฮไลท์ โดยไบโอเทค ได้แสดงผลงาน “ชุดตรวจแบบรวดเร็วเพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง 3 ชนิดในคราวเดียวกัน” ผลงานของนายสมบัติ รักประทานพรและคณะนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี ผลงานนี้ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย สะดวก ทราบผลเร็วภายใน 5 นาที มีถูกต้องและความแม่นยำสูง นอกจากนั้นยังจัดแสดงผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน Startup Voucher ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมใหม่ที่มีศักยภาพทางธุรกิจ และมีผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดแล้ว
 
Techshow20162
 
พร้อมกันนี้ ผู้จัดได้นำงาน NSTDA Investors’ Day 2016 มาจัดขึ้นพร้อมกับงานมหกรรม “Thailand Tech Show 2016” โดยปีนี้ผลงานเด่นของไบโอเทคคือ DEN-STEP ชุดตรวจไข้เลือดออกที่แยกซีโรทัยป์ของไวรัสเด็งกี่ได้ทันที ซึ่งเป็นผลงานของ ดร.ชัญญา พุทธิขันธ์ และคณะนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชุดตรวจนี้อาศัยหลักการวิธี ELISA ในการทำปฏิกิริยาระหว่างโปรตีน NS1 และแอนติบอดีที่จำเพาะ สามารถตรวจหาโปรตีน NS1 ของเชื้อไวรัสเด็งกี่ ในผู้ป่วยระยะที่ยังมีไข้ (Early diagnosis) พร้อมกับการแยกชนิดหรือซีโรทัยป์ของไวรัสเด็งกี่ได้ทันที ใช้งานง่าย ทราบผลเร็ว
 
นอกจากนี้ ภายในงาน NSTDA Investors’ Day 2016 ยังมีการบรรยายวิชาการที่น่าสนใจในหัวข้อต่างๆ อาทิ “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ” โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. และการเสวนาทางวิชาการ รวมถึงการจับคู่เจรจาธุรกิจ (One on One Matching) และการออกร้านจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยี นวัตกรรมเด่นอีกมากมาย โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2559 ณ เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2559

ข่าวสารองค์กร