ไบโอเทคร่วมจัดแสดงผลงานในนิทรรศการ Thailand LAB 2016

ไบโอเทคร่วมจัดแสดงผลงานในงานนิทรรศการ Thailand Lab International 2016 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมี ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน

ThailandLab2016 1
 
ในปีนี้ไบโอเทคนำงานวิจัยและนวัตกรรมผลงานตัวอย่างของศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ ที่มีการถ่ายทอดให้กับภาคเอกชน เช่น การแปรรูปเปลือกไข่และเยื่อหุ้มไข่ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งไปเป็น แคลเซียมอัดเม็ดและคอลลาเจนผง การผลิตต้นเชื้อบริสุทธิ์สำหรับอาหารหมัก ตลอดจนบริการเทคนิคต่างๆ ของไบโอเทค อาทิ การตรวจวิเคราะห์ การบริการด้านชีววัสดุ ไปร่วมจัดแสดง

ThailandLab2016 2

งาน Thailand Lab 2016 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีทางธุรกิจในการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรม วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมห้องปฏิบัติการ ที่ตอบโจทย์นโยบายประเทศไทย 4.0 ภายใต้กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยมีการจัดแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยจากบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก
 


ประกาศเมื่อ 26 กันยายน 2559

ข่าวสารองค์กร