ไบโอเทคจัดหลักสูตรการศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพระยะสั้นสำหรับนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ไบโอเทคจัดพิธีเปิดโครงการหลักสูตรการศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพระยะสั้นสำหรับนักศึกษาจาก Bandung Institute of Technology (ITB) ประเทศอินโดนีเซีย โดยหลักสูตรประกอบไปด้วยการบรรยายภาพรวมไบโอเทคและอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย การบรรยายภาพรวมงานวิจัยของหน่วยวิจัยไบโอเทค การศึกษาดูงานในห้องปฏิบัติ และบริษัทเอกชน
 

ITB
โครงการนี้ได้ริเริ่มจัดเป็นปีแรกโดยความร่วมมือระหว่างไบโอเทค และ ITB โดยมีนักศึกษาจำนวน 18 คน จาก School of Life Sciences and Technology พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2559

 

ประกาศเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559

ข่าวสารองค์กร