ไบโอเทคจัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติประจำปี 2559

IAB1

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติประจำปี 2559 ของไบโอเทค จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ได้แก่ ศ. ลีน แลง (เดนมาร์ก) ดร. ฟิลีป เดสเมธ (เบลเยี่ยม) ดร. มาร์ติน เคลเลอร์ (สหรัฐอเมริกา) ศ. วิเตอร์ มาร์ตินส์ ดอส ซานโทส (เนเธอร์แลนด์) ศ. เรย์ หมิง (สหรัฐอเมริกา) ดร. ฌอง-มาร์เชล รีโบท์ (เม็กซิโก) ศ. โจนาธาน สวีดเลอร์ (สหรัฐอเมริกา) และ ดร. เฟรเดอริก ตองฌี (ฝรั่งเศส) โดยการประชุมแบ่งเป็นการประชุมเรื่องบริหารจัดการ และการสัมมนาวิจัย ซึ่งมีนักวิจัยไบโอเทคนำเสนองานวิจัยใน 3 ด้านได้แก่ ด้านพืช ด้านจุลินทรีย์ และด้านสุขภาพคน/สัตว์

IAB2

นอกจากนี้ มีการเชิญคณะกรรมการร่วมทำ workshop กับนักวิจัยไบโอเทครุ่นใหม่ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับทิศทางงานวิจัยของโลกในด้านต่างๆ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จ

ประกาศเมื่อ 3 มีนาคม 2559

ข่าวสารองค์กร