ไบโอเทคจัดงานประชุม The International Workshop on Microbial Utilization and Management

เมื่อวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ไบโอเทคจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “The International Workshop on Microbial Utilization and Management: Sustainable utilization of bioresources for a growing bioeconomy” ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

International Workshop on Microbial Utilization

งานประชุมนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรนานาชาติในการร่วมเป็นวิทยากร ได้แก่ National Institute of Technology and Evaluation (NITE) ประเทศญี่ปุ่น, Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences ประเทศจีน, World Data Centre for Microorganisms (WDCM) และ World Federation for Culture Collections (WFCC)
 

ในฐานะที่ไบโอเทคเป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายอาเซียนด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ (ASEAN Network on Microbial Utilization, AnMicro) ไบโอเทคได้จัดสรรทุนเพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมงานประชุมนี้ จำนวน 10 ทุน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและความร่วมมือด้านการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในภูมิภาคนี้

ประกาศเมื่อ 7 มีนาคม 2559

ข่าวสารองค์กร