เปิดตัวนวัตกรรมเครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสีย “Onsite Microbial Reactor”

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ไบโอเทค ร่วมกับ บริษัท คีนน์ จำกัด จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวเครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสีย (OMR = Onsite Microbial Reactor) ณ ศูนย์นวัตกรรมคีนน์ โดยมี ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการไบโอเทค ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ บริษัท คีนน์ จำกัด และ ดร. สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ นักวิจัยไบโอเทคหนึ่งในผู้คิดค้นเครื่อง OMR ร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนและบุคคลที่สนใจ

TON2895
เครื่อง OMR เป็นเครื่องสำหรับผลิตจุลินทรีย์เพื่อใช้บำบัดน้ำเสีย ที่มีระบบเติมอากาศและระบบจัดการน้ำเข้า-ออกแบบอัตโนมัติ ใช้งานได้ง่าย สะดวก โดยจุลินทรีย์ที่นำมาใช้ได้ผ่านการคัดเลือกจากทางไบโอเทคแล้วว่ามีความสามารถในการย่อยสลาย ทั้งน้ำเสียปกติและน้ำเสียที่มีน้ำมันหรือไขมันเป็นองค์ประกอบ ซึ่งจุลินทรีย์ในระบบทั่วไปไม่สามารถทำได้ดีนัก เครื่อง OMR นี้จะใช้ระยะเวลาเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ 24 ชั่วโมง ในเบื้องต้นได้มีการทดสอบเติมจุลินทรีย์ที่ผลิตได้จากเครื่อง OMR นี้ ลงในบ่อบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ พบว่า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้สามารถปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยมีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งของกรมโรงงาน

บริษัท คีนน์ จำกัด ถือเป็นตัวอย่างธุรกิจชีวภาพยุคใหม่อย่างแท้จริง ที่มีการทำธุรกิจจากฐานความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยได้มีการร่วมวิจัยกับทางไบโอเทค สวทช. มาเป็นเวลานานกว่า 6 ปี ซึ่งปัจจุบันนี้ บริษัทก็ได้มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นอกจากจะตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมแล้ว ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปในเวลาเดียวกันอีกด้วย

ดาวน์โหลด Press Release


ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2559

ข่าวสารองค์กร