ไบโอเทคลงนามความร่วมมือกับ Asahi Industries Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ไบโอเทคจัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ Asahi Industries Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยร่วมเรื่องการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์เพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกพืช และผักอย่างยั่งยืน โดยมี Mr. Masanori Murakami ประธาน Asahi Industries Co., Ltd. และ ดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการไบโอเทค เป็นประธานลงนาม
 
MOUASAHI
 
Asahi Industries Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2478 โดยดำเนินธุรกิจหลากหลายด้าน ได้แก่ การผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายวัสดุทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย เครื่องมือ เมล็ดพันธุ์ ตลอดจนดำเนินงานด้าน การบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้และของเสียจากการก่อสร้าง เช่น ไม้ แก้ว เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ผลิตหิน ทรายย่อย และแปรรูปเหล็ก อีกด้วย
 


ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2560

ข่าวสารองค์กร