ไบโอเทค ลงนามความร่วมมือ BEDO ผลักดันงานวิจัยและสร้างฐานข้อมูล DNA barcode ของพืชสมุนไพรไทย

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ไบโอเทคลงนามความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ดำเนินงานวิจัยและสร้างฐานข้อมูล DNA barcode ของพืชสมุนไพรไทยเพื่อให้ได้ตำแหน่งเครื่องหมายโมเลกุลที่เป็นเอกลักษณ์ของพืชสมุนไพรใน ระดับสปีชีส์ เพื่อร่วมพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร โดยมี ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการไบโอเทค และ คุณจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการ BEDO เป็นประธานลงนาม

bedo

 

ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2560

ข่าวสารองค์กร