มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 (National Science and Technology Fair 2017) ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยมี ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ. นนทบุรี

science1
 
ไบโอเทค นำกิจกรรม “ปลูกพืช ด้วยมือน้อย” มาร่วมจัดให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมงานมหกรรมวิทย์ฯ กิจกรรมนี้นำเสนอการขยายพันธุ์พืชด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งจะทำให้สามารถขยายพันธุ์พืชที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ได้อีกด้วย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนอกจากจะได้เรียนรู้เทคนิคดังกล่าวแล้ว ยังได้ลงมือปฏิบัติในการย้ายต้นพืชที่ผ่านการอนุบาลแล้วลงในกระถาง และนำติดตัวกลับไปดูแลต่อที่บ้านอีกด้วย
 
science2
 
นอกจากนี้ภายในบูธของ สวทช. ยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ กิจกรรมทำชีส (cheese) จากนม กิจกรรม Chromatography butterflies กิจกรรม KidBright กิจกรรมวงจรไฟกระพริบ ตลอดจนนิทรรศการ “CERN: งานวิจัยระดับโลก” โดย “เซิร์น” เป็นองค์กรวิจัยระดับโลกอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ภายในงาน สวทช. ได้นำแบบจำลองเครื่องเร่งอนุภาคของเซิร์นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เรียกว่า เครื่องเร่งอนุภาค LHC (Large Hadron Collider) ที่ใช้จำลองเหตุการณ์บิ๊กแบง (Big Bang) อันเป็นจุดกำเนิดของจักรวาลมาให้ชม และยังนำเสนอรายละเอียดโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในประเทศไทยกับหน่วยงานระดับโลกในการวิจัยพัฒนาทั้งทางด้านเทคโนโลยีและบุคลากร ซึ่งมีการส่งเยาวชนไทยไปเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเป็นประจำทุกปี

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย และในปี 2560 มีแนวคิดเพื่อสื่อสารถึงความสำคัญของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายการพัฒนาประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0 และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ Sustainable Development Goals (SDG) โดยงานนี้เป็นการผนึกกำลังร่วมกันของ 9 กระทรวง 16 สถาบันการศึกษา รวมมากกว่า 70 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน และยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างประเทศเข้าร่วมจัดแสดงผลงานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นความสนใจแก่นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และประชาชนทั่วไป โดยงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ 60 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานี
 
 
ประกาศเมื่อ 4 กันยายน 2560

ข่าวสารองค์กร