งานวิจัยไบโอเทค ได้รับการคัดเลือกให้นำไปทดลองในอวกาศในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง ภายใต้โครงการ National Space Exploration

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ร่วมกับ สวทช. จัดพิธีมอบรางวัลในกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์อวกาศ โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งพิธีนี้เป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560

NSE1
 

โดยในครั้งนี้มีโครงการวิจัยของคณะวิจัยไบโอเทคได้รับการคัดเลือก 2 โครงการ ได้แก่

  • โครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของโปรตีน-สารยับยั้ง และโปรตีน-โปรตีนสำหรับการพัฒนายาต้านมาลาเรีย” โดยคณะวิจัยห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีนลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล หน่วยวิจัยชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ นำโดย ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ ได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับที่ 1 โดยในโครงการวิจัยนี้จะทำการตกผลึกโปรตีนเป้าหมายยา รวมทั้งตกผลึกโปรตีนเป้าหมายยาร่วมกับสารยับยั้งในอวกาศในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างโดเมนของโปรตีนเป้าหมายยา รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ของโปรตีนเป้าหมายยากับสารยับยั้ง เพื่อการออกแบบยาใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื้อมาลาเรีย
 
NSE2
 
  • โครงการวิจัยเรื่อง “Micro-tuberization in tuber crop species under microgravity environments การชักนำหัวของพืชสร้างหัวภายใต้สภาวะไร้น้ำหนัก” โดยคณะวิจัยห้องปฎิบัติการสรีรวิทยาและชีวเคมีด้านพืช หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืช นำโดย ดร.สุริยันตร์ ฉะอุ่ม ได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับที่ 3 ซึ่งจะเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานด้านการสะสมอาหารในรากของพืชหัว ภายใต้สภาวะไร้น้ำหนักในพืชต้นแบบมันฝรั่งและมันสำปะหลัง และนำมาพัฒนาให้ได้ระบบการเพาะเลี้ยงพืชที่เหมาะสมในสภาวะไร้น้ำหนักของกลุ่มพืชที่มีสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรต ทำให้สามารถนำไปเพาะเลี้ยงในสภาวะไร้น้ำหนัก และนำมาเป็นอาหารให้แก่นักบินอวกาศและบุคลากรในสถานีอวกาศระหว่างที่อาศัยอยู่ในอวกาศได้ 
 
DSC 0962

นอกจากนี้ภายในงาน Ms. Liu Yang นักบินอวกาศหญิงคนแรกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และการค้นพบสิ่งต่างๆ ในห้วงอวกาศให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังอีกด้วย
 
 
ประกาศเมื่อ 4 กันยายน 2560

ข่าวสารองค์กร