หนังสือ THAILAND BIOTECH GUIDE 2017/2018

THAILAND BIOTECH GUIDE 2017/2018 นำเสนอข้อมูลบทสัมภาษณ์ของ ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร ไบโอเทค ถึงประเด็นแผนการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพอาหารของ สวทช. ที่จะมุ่งเน้นวิจัยในเรื่อง “Functional Ingredients” ซึ่งถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ พร้อมกันนี้ได้นำเสนอบทสัมภาษณ์ของ ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท มิลตั้น ไบโอเทค จำกัด ในประเด็นการลงทุนวิจัยค้นหาสารสกัดของถั่งเช่าสีทองที่สามารถช่วยกำจัดเซลล์มะเร็ง เพื่อนำไปใช้เป็น “Functional Ingredients” ในอุตสาหกรรมต่างๆ

 

thaibiotec

นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมข้อมูลรายชื่อหน่วยงานวิจัย บริษัท/ห้างร้านที่จัดจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยไว้อย่างครบถ้วน

 

หนังสือ THAILAND BIOTECH GUIDE 2017/2018 จัดทำโดย บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด โดยความร่วมมือกับ สวทช. ผู้สนใจสามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ ที่นี่ หรือ สั่งซื้อแบบรูปเล่ม ได้ที่ บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด โทร. 0-2731-1191 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประกาศเมื่อ 4 กันยายน 2560

ข่าวสารองค์กร