ไบโอเทค ร่วมจัดนิทรรศการในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ 2561 เสริมทัพโคนมไทย 4.0

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนม และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระผู้สืบสานอาชีพพระราชทาน และเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูล โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานในวันที่ 30 มกราคม 2561

Picture1
การจัดงานนิทรรศการในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทาน สู่โคนมไทย 4.0” โดย ไบโอเทค สวทช. ได้นำงานวิจัยเรื่อง วิธีการเหนี่ยวนำการตกไข่เพื่อผสมเทียมโคนมตามระยะเวลาที่กำหนด ไปร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย

Picture2
งานวิจัยดังกล่าว เป็นวิธีการเหนี่ยวนำให้แม่โคสามารถตกไข่และผสมเทียมตามระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องสังเกตอาการเป็นสัดของแม่โค ซึ่งจากการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกว่า 1,173 ราย มีจำนวนแม่โคที่ได้รับการแก้ปัญหาไปแล้วกว่า 7,076 ตัว พบว่าสามารถช่วยลดจำนวนวันท้องว่างของแม่โคจากเดิม 222 วัน เหลือเพียง 156 วัน ทำให้การตกลูกดีขึ้น นอกจากนี้ช่วยเพิ่มผลผลิตน้ำนมจาก 12.83 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน เป็น 16.72 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน จึงส่งผลให้เกษตรกรโคนมมีกำไรจากการขายน้ำนมเพิ่มขึ้นถึง 42 เปอร์เซ็นต์ โดยในปี 2560 สามารถสร้างผลการทบทางเศรษฐกิจของประเทศสูงถึง 662.13 ล้านบาท

Picture
โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือ สหกรณ์ที่สนใจใช้งานวิจัยดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ไบโอเทค สวทช. หรือภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ประกาศเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวสารองค์กร