ไบโอเทค นำผลงานวิจัยร่วมจัดแสดงใน งานวิทย์สัญจร 61

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ไบโอเทคนำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงในงานสัมมนาและแสดงนวัตกรรม สวทช. – วิทย์ สัญจร ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” ณ สุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตรออกสู่สังคม ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะประโยชน์
 
Picture1
 
โดยผลงานที่ร่วมจัดแสดงในงานนนี้ประกอบด้วย
  • ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง 3 ชนิดในคราวเดียวกันแบบรวดเร็ว (Cucurbits-3 in 1 Easy kit) โดยจะไม่ทำปฏิกิริยาข้ามกันเอง และไม่ทำปฏิกิริยาข้ามกับเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคพืชชนิดอื่นๆ และมีความไวเพียงพอในการตรวจเชื้อในตัวอย่างพืชเป็นโรคที่เก็บจากแปลงปลูกมีความถูกต้องแม่นยำ ง่าย และสะดวกในการใช้งาน รู้ผลรวดเร็วภายใน 5 นาที แม้หน่วยงานที่ไม่มีอุปกรณ์ เครื่องมือก็สามารถตรวจได้ แลมีะราคาถูก
 
102
 
  • ข้อมูลและบริการของศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center; TBRC) ซึ่งมีบริการชีววัสดุพร้อมข้อมูลและเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ในระดับมาตรฐานของนานาชาติ โดยเป็นศูนย์กลางการให้บริการชีววัสดุประเภทต่างๆ เช่น จุลินทรีย์ ดีเอ็นเอ พลาสมิด โมโนโคลนอลแอนติบอดี ไฮบริโดรมา เซลล์สัตว์ และเนื้อเยื่อพืช รวมทั้งให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีววัสดุแบบครบวงจร ซึ่งชีววัสดุเหล่ามีโอกาสในการนำมาใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้
 
103
 
 
ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2561

ข่าวสารองค์กร