ไบโอเทคร่วมนำงานวิจัยจัดแสดงในงาน Thai Tech EXPO 2018

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน Thai Tech EXPO 2018 ภายใต้แนวคิด : เทคโนโลยีพร้อมใช้ พัฒนาไทยยั่งยืน เพื่อเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” โดยมี ดร.นพ. ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
 
Thai Tec Expo 2018 01
 
โดยในปีนี้ไบโอเทคร่วมจัดแสดงข้อมูล “National Biobank” โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพ ได้แก่ สมุนไพร เมล็ดพันธุ์ และจุลินทรีย์ รวมถึงการจัดตั้ง Digital Biobank และการสร้างเครือข่ายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมุ่งสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมของไทย เพื่อลดต้นทุนและการนำเข้าชีววัสดุ พร้อมเปิดโอกาสให้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในการให้บริการชีววัสดุมาตรฐาน

Thai Tec Expo 2018 03

ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัย จาก สวทช. และพันธมิตรหน่วยงานวิจัยรัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ จำนวน 299 ผลงาน ภายใต้งาน Thailand Tech Show 2018 “เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม” ซึ่งงานนี้ถือเป็นแหล่งรวมงานวิจัยในรูปแบบตลาดเทคโนโลยี ผู้ซื้อพบผู้ขาย ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าถึงได้ในจุดเดียว เป็นการช่วยผลักดันงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำไปสู่การใช้ประโยชน์และสร้างธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ๆ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการผลงานเทคโนโลยี การนำเสนอผลงานวิจัย เปิดโอกาสเจรจาจับคู่ธุรกิจกับเจ้าของเทคโนโลยี การสัมมนาและการบรรยายพิเศษทิศทางเทคโนโลยีที่ต้องจับตามอง การช้อปปิ้งสินค้าเทคโนโลยี โดยไบโอเทคนำผลงานวิจัย “BlueAmp: ชุดตรวจโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลและทับทิม แบบง่าย รวดเร็ว และแม่นยำ” “ไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลัง: สารช่วยแตกตัวสำหรับผลิตยาเม็ด” “DEN-STEP: ชุดตรวจหาโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ที่แยกซีโรทัยป์ได้ทันที” และ “VIP-Safe Plus: ชุดตรวจแลมป์เคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพาเพื่อการตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหาร” ไปร่วมจัดแสดง
 
Thai Tec Expo 2018 07

นอกจากนี้ภายในงานฯ ยังมีการนำเสนอผลงานที่น่าลงทุนที่สุดประจำปี 2561 (NSTDA Investors’ Day) โดยปีนี้ ผลงานวิจัย Dream Derma จากไบโอเทค คว้ารางวัลผลงานน่าลงทุนและนำเสนอดีที่สุดในงาน

 

Thai Tec Expo 2018 04

Dream Derma: นวัตกรรมไมโครแคปซูลหลายชั้นกักเก็บสารจำลองแบบเอปิเดอร์มอลโกรทแฟคเตอร์เพื่อใช้เป็น เวชสำอางชะลอวัย ผลงานของ ดร.สรวง สมานหมู่ นักวิจัยห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ชีวภาพ โดย Dream Derma เป็นนวัตกรรมไมโครแคปซูลแบบหลายชั้น ประกอบด้วยพอลิเมอร์คุณสมบัติเข้าได้กับเนื้อเยี่อของร่างกาย สามารถกักเก็บและควบคุมการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากธรรมชาติที่จำลองการทำงานของ เอปิเดอร์มอลโกรทแฟคเตอร์ ซึ่งมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสติน ช่วยชะลอริ้วรอยแห่งวัย ทั้งนี้ยังเสริมการเจริญเติบโตของเส้นเลือด เพื่อการสมานแผล และฟื้นฟูจากเซลล์ที่ถูกทำลายจากการฉีกขาดของเนื้อเยื่อ เอปิเดอร์มอลโกรทแฟคเตอร์ที่ถูกกักเก็บอยู่ในไมโครแคปซูลนั้น ยังช่วยควบคุมการปลดปล่อยของ photo-growth factor ให้มีระยะเวลายาวนานขึ้น ช่วยลดอาการแพ้ และ เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมอีกด้วย

และไบโอเทคยังได้นำเสนอผลงานวิจัยอีก 2 เรื่อง เข้านำเสนอในงาน NSTDA Investors’ Day ได้แก่
• P lignin care: สารสกัดจากผลผลิตพลอยได้อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการยับยั้งการก่อเชื้อ ผลงานของ ดร. จักรพล สุนทรวราภาส นักวิจัยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง โดยการนำ ลิกนิน ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติที่อยู่ในพืชทุกชนิด และมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตและทำลายเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนัง โรคในระบบทางเดินหายใจ เเละระบบทางเดินอาหารได้ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคได้ เช่น ผ้าปิดปาก เป็นต้น

 

Thai Tec Expo 2018 05

• VipPro: ชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืชเพื่อเกษตรปลอดภัย” ผลงานของ ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยการควบคุมทางชีวภาพ ซึ่งวิปโปร (VipPro) เป็นสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้กำจัดหนอนแมลงศัตรูพืช ที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ออกฤทธิ์ได้ค่อนข้างเร็ว และออกฤทธิ์เสริมกับชีวภัณฑ์อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น ไวรัสเอนพีวี (NPV) ราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) และโปรตีนผลึกจากบีที (Cry toxins) และสามารถใช้ได้กับแมลงที่ดื้อต่อสารเคมีหรือดื้อต่อโปรตีนผลึก ผลการทดสอบภาคสนามพบว่า VipPro สามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ดีมาก ได้ผลผลิตเทียบเท่ากับการใช้สารเคมี

 

Thai Tec Expo 2018 06

“Thai Tech EXPO 2018” เป็นตลาดนวัตกรรมในการนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีความโดดเด่นและสอดรับกับการพัฒนาประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยได้มีการรวมงานจัดแสดงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไว้ในงานเดียวกัน ได้แก่ Thailand Tech Show 2018 ที่ประกอบด้วย Tech Show และ NSTDA Investors’ Day โดย นิทรรศการภายในงาน Thai Tech EXPO 2018 แบ่งออกเป็น นิทรรศการแสดงผลงานเทคโนโลยีเพื่อเกษตรยุคใหม่ นิทรรศการแสดงผลงานเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมและSMEs นิทรรศการแสดงผลงานเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต นิทรรศการ STI for OTOP Upgrade นิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรและสิ่งประดิษฐ์ของคนไทย นิทรรศการเทคโนโลยีชุมชน นิทรรศการ Thailand Tech Show 2018 และนิทรรศการเทคโนโลยีที่โดดเด่น โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
 
Thai Tec Expo 2018 02
ประกาศเมื่อ 24 กรกฎาคม 2561

ข่าวสารองค์กร