นักวิจัยไบโอเทค คว้ารางวัลนวัตกรรมระดับเหรียญเงิน ในงาน The 10th International Exhibition of Inventions (IEI 2018) สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดร.จักรพล สุนทรวราภาส นักวิจัยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง ไบโอเทค ได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับเหรียญเงิน (Silver medal) จากสมาคมนวัตกรรมประเทศจีน และประกาศนียบัตรชื่นชมผลงาน (Certificate of Appreciation) จากสมาคมนวัตกรรมประเทศอินเดีย ในงานประกวดนวัตกรรม The 10th International Exhibition of Inventions (IEI 2018) สาธารณรัฐประชาชนจีน จากผลงานวิจัยเรื่อง “พี ลิกนิน แคร์” (P Lignin Care)

Jakapon

ลิกนิน”เป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติที่มีอยู่ในผลผลิตพลอยได้จากอุตสาหกรรมการเกษตรที่สำคัญของประเทศ เช่น ทะลายปาล์ม ขุยมะพร้าว เหง้ามันสำปะหลัง และกากอ้อย มีคุณสมบัติเป็นสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา เช่น Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa และ Candida albican ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคผิวหนัง โรคในระบบทางเดินหายใจ และทางเดินอาหารได้

งานวิจัยนี้มุ่งพัฒนานวัตกรรมการใช้ประโยชน์ “ลิกนิน” จากกากอ้อย (ผลผลิตพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาล)  โดยการสกัด และแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบของสารละลายเพื่อการฉีดพ่น ชุบ เคลือบ หรือผสมในสิ่งทอ เพื่อพัฒนาเป็นสิ่งทอที่สามารถยับยั้งการก่อเชื้อ และประยุกต์ใช้เป็นวัสดุยับยั้งการก่อเชื้อร่วมกับผลิตภัณฑ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการยับยั้งการก่อเชื้อร่วมกับหน้ากากอนามัย ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่าแผ่นเส้นใยที่เคลือบด้วยลิกนินที่สกัดได้จากกากอ้อยมีความสามารถในการยับยั้งการก่อเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก Staphylococcus epidermidis ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่พบในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่สามารถแพร่ผ่านได้ทั้งการสัมผัสและทางอากาศ โดยระยะเวลาและความสามารถการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวมีความสอดคล้องโดยตรงกับปริมาณลิกนินที่ทำการเคลือบบนแผ่นเส้นใย

lignin

“พี ลิกนิน แคร์” เป็นผลงานที่เคยนำเสนอในงาน NSTDA Investors day 2018 ที่ผ่านมา ซึ่งต่อยอดจากงานวิจัยเรื่อง “สารสกัดจากผลผลิตพลอยได้อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการยับยั้งการก่อเชื้อ” ร่วมกับคณะวิจัย ได้แก่ ดร.กุลฤดี แสงสีทอง นักวิจัยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง รศ.ดร.ปิติ กันตังกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวชลลดา บุราชรินทร์ และ ดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

award2

The 10th International Exhibition of Inventions (IEI 2018) เป็นงานประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 - 15 กันยายน 2561 ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงจากกว่า 40 ประเทศ

ประกาศเมื่อ 22 ตุลาคม 2561

ข่าวสารองค์กร