ไบโอเทค นำองค์ความรู้จากการวิจัยข้าว จัดกิจกรรมข้าวคนละคำ ในงานวันเด็ก สวทช. 62

วันที่ 9-10 มกราคม พ.ศ.2562 ไบโอเทค-สวทช. นำกิจกรรม “ข้าวคนละคำ” ร่วมจัดในงานตะลุยวันเด็ก!!! บ้านวิทยาศาสตร์สิริรธร ปี 2562 โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่อ “กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในอุทยานวิทยาศาสตร์” ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเป็นเทศกาลสร้างความสนุกสนาน กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังพื้นฐานและทัศนคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์แต่เยาว์วัย โดยมีน้องๆ กว่า 4,600 คน จาก 12 โรงเรียนในเขตปทุมธานี และบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม

Children Day 62 01

สำหรับกิจกรรม “ข้าวคนละคำ” ที่จัดโดยไบโอเทค เป็นกิจกรรมที่นำเอาองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยด้านข้าว มาใช้ในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้เรื่องวัฏจักรของข้าว เริ่มตั้งแต่การงอกของเมล็ดข้าว ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว, การนำเอาพันธุ์ข้าวหลากหลายชนิดมาจัดแสดงเพื่อให้ได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างของข้าว และประโยชน์ของข้าวแต่ละชนิด รวมถึงมีกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้ทดลองแปรรูปข้าวธรรมดาไปเป็นเมี่ยงคำกรุบกรอบ

Children Day 62 02

งานตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เป็นกิจกรรมที่เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน และเน้นกลุ่มเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งแต่ละปีจะมีเด็กระดับอนุบาล และชั้นประถมศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ นอกจากเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังพื้นฐานและทัศนคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์แล้ว งาน ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ยังเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้ประชาคม สวทช. และเครือข่ายพันธมิตรของ สวทช. ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ได้มีโอกาสสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเยาวชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนด้อยโอกาสในบริเวณใกล้เคียงอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมและรับความรู้คู่ความสนุกสนาน

Children Day 62 04

ประกาศเมื่อ 9 มกราคม 2562

ข่าวสารองค์กร