ไบโอเทค ร่วมจัดนิทรรศการในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ 2562 มุ่งพัฒนาเกษตรกรโคนมไทยอย่างยั่งยืน

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนม และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระผู้สืบสานอาชีพพระราชทาน และเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดงานในวันที่ 30 มกราคม 2562

dairy festival 2019 01

งานเทศกาลโคนมแห่งชาติในปีนี้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมการเลี้ยงโคนม ภายใต้หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอดโคนมไทย สู่การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน” โดย ไบโอเทค สวทช. ได้นำงานวิจัยเรื่อง “ชุดตรวจการตั้งท้องแม่โค Early-P-Check ตรวจไว ได้ผลชัวร์” ไปร่วมจัดแสดงด้วย

dairy festival 2019 02

ชุดตรวจ Early P-Check ด้วยวิธีคอมเพททิทีฟ อิไลซ่า (Competitive ELISA) พร้อมทั้งเครื่องอ่านและแปลผล (Wellscan) มีประสิทธิภาพสูง และราคาถูก สามารถช่วยแยกแม่โคในกลุ่มที่ตั้งท้องและไม่ตั้งท้องออกจากกันได้อย่างชัดเจน ให้ผลสอดคล้องกับการตรวจด้วยวิธีอัลตราซาวด์ โดยมีความถูกต้องเทียบเท่ากับชุดตรวจทางการค้าที่มีราคาแพงกว่า ถึง 20-40 เท่า ปัจจุบันเทคเทคโนโลยีนี้ได้มีโครงการขยายผลเพื่อนำชุดตรวจไปสู่ผู้ใช้งานจริงในภาคสนาม โดยประกอบด้วย อสค., ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี กรมปศุสัตว์, สหกรณ์โคนมมิตรภาพจำกัด และบริษัท แดรี่โฮม จำกัด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือ สหกรณ์ที่สนใจใช้งานวิจัยดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ไบโอเทค สวทช.

dairy festival 2019 03

ประกาศเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวโดย ชัยณัฏฐ์ ปฐมอารีย์
ขอบคุณภาพจาก องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ข่าวสารองค์กร