ไบโอเทค ร่วมกับ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัด Seed Banking Workshop มุ่งเตรียมพร้อมจัดการเมล็ดพันธุ์ ก่อนจัดเก็บลง National Biobank

 ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการธนาคารเมล็ดพันธุ์ (Seed Banking Workshop) ระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา ผู้อำนวยการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สวทช. และ ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

9DE27276 1976 4181 9C54 2FC76724EC1D

การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์ วิจัย และใช้ประโยชน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การจัดการเมล็ดพันธุ์พืชก่อนการนำเข้าจัดเก็บในธนาคารเมล็ดพันธุ์และเพื่อส่งเสริมการวิจัย พัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมพืชในระยะยาวอย่างยั่งยืน มีวิธีจัดการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม

F130D1B7 209D 468E 9465 D0EE18D3F6F6

การฝึกอบรมฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จาก Millennium Seed Bank, Royal Botanic Garden, Kew, สหราชอาณาจักร เป็นวิทยากร อาทิ Dr.Kate Hardwick Ms.Lucy Taylor และ Ms.Alice di Sacco โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากเครือข่ายธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ จำนวน 16 หน่วยงาน รวม 26 คน

C7B2F87F 63F4 409C 9C41 C66091273AE8

ประกาศเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวสารองค์กร