ไบโอเทคร่วมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2562

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานที่ปรึกษา รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562

nsm1

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มากมาย ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมมือกันจัดงานขึ้นมา อาทิ นิทรรศการภารกิจพิชิตดวงจันทร์ เพื่อร่วมฉลอง 50 ปีกับก้าวแรกบนดวงจันทร์ของมนุษย์  หรือ สัมผัสผลงานอันน่าทึ่งของนักประดิษฐ์ที่มีแนวคิดก้าวล้ำเกินยุค ใน นิทรรศการ นิโคลา เทสลา: ยอดนักประดิษฐ์ผู้คิดเปลี่ยนโลก เป็นต้น

nsm2

โดยในปีนี้ไบโอเทคได้จัดกิจกรรม “ถอดรหัสทรัพยากรชีวภาพสู่งานวิจัยเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพที่สำคัญรวมไปถึงแนะนำให้รู้จักกับ ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ และธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ตลอดจนการนำเอาทรัพยากรชีวภาพไปใช้ประโยชน์ เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงของประเทศ

nsm5

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16-25 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยได้สร้างสรรค์วิธีการ รูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนไทย โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งทางภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศกว่า 103 หน่วยงาน จาก 17 ประเทศเข้าร่วมจัดกิจกรรม

ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2562

ข่าวสารองค์กร