ไบโอเทค ร่วมนำงานวิจัยจัดแสดงในงาน Thailand Tech Show2019

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 สวทช. จัดงาน THAILAND TECH SHOW 2019 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน” เพื่อเสริมความเข้มแข็งของธุรกิจเทคโนโลยีด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) แบบครบวงจรอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน

th tech show1

ภายในงานมีการอัพเดท 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองประจำปี 2562 โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. การจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมจาก สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร กว่า 240 ผลงาน เพื่อเสริมความเข้มแข็งของธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยการกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในภาคเอกชน ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาต่อยอดในภาคเอกชน พร้อมเป็นแหล่งรวมผลงานวิจัยและพัฒนาที่เข้าถึงได้ง่าย ช่วยผลักดันการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ตลอดจนเป็นเวทีรับทราบข้อมูลปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดของเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมมากขึ้น

th tech show2

โดยในปีในปีนี้ ไบโอเทค นำผลงานวิจัยไปร่วมจัดแสดง ได้แก่ 1) VipPro ชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืชจากแบคทีเรีย 2) ชุดตรวจโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลและปลาทับทิม แบบง่าย รวดเร็ว และแม่นยำ (blueAMP) 3) ชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ immunochromatographic strip test เพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง 3 ชนิดในคราวเดียวกัน ชื่อทางการค้า “Cucurbits-3 in 1 Easy kit” 4) “VIP-Safe Plus” ชุดตรวจแลมป์เคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพา เพื่อการตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหาร 5) สเปรย์สร้างฟิล์มบางเพื่อใช้เป็นแผ่นแปะควบคุมการปลดปล่อยของไมโครแคปซูลสารสกัดไพลเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย

th tech show3

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรม NSTDA Investors' Day 2019 เป็นรูปแบบ Investment Pitching โดยให้เวลา 7 นาทีสำหรับนักวิจัยในการนำเสนอแต่ละผลงาน จำนวน 11 ผลงาน และให้ผู้เข้าร่วมงานช่วยกันโหวตผลงานที่น่าลงทุนที่สุด และผลงานที่นำเสนอดีที่สุด ในโอกาสนี้ ดร. ไว ประทุมผาย นักวิจัยไบโอเทค ได้นำเสนอผลงานวิจัย เบต้ากลูแคนโอลิโกแชคาร์ไลด์เพื่อใช้เสริมสุขภาพและความงาม (Betaprime) ซึ่งมีคุณสมบัติเสริมภูมิคุ้มกัน โดยเทคโนโลยีของ Betaprime ทำให้สามารถผลิตเบต้ากลูแคน (β-glucan) ที่มีขนาดโมเลกุลหลากหลาย มีความคงตัวและไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์มนุษย์ จึงสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในอุตสาหกรรมอาหารเสริม อุตสาหกรรมความงามและเครื่องสำอาง รวมไปถึงอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การนำเบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์ไปใช้ทางด้านสุขภาพเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันในมนุษย์ ลดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรง ส่วนการนำไปใช้เสริมความงามสามารถนำไปเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางช่วยให้มีคุณสมบัติเพิ่มความชุ่มชื้นและลดรอยแผลเป็นได้ โดยกลุ่มเป้าหมายจะมุ่งเน้นไปที่บริษัทผลิตอาหารมนุษย์และสัตว์ รวมถึงบริษัทที่ผลิตวัตถุดิบป้อนให้กับอุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์และเภสัช บริษัทที่รับจ้างผลิตวัตถุดิบ (OEM) ที่ป้อนให้กับอุตสาหกรรมอาหารเสริมและเครื่องสำอาง รวมถึงทางด้านการเกษตรที่ผลิตอาหารสัตว์ที่ใช้เบต้ากลูแคนไปเป็นอาหารเสริมในสัตว์เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและลดการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์

th tech show4

สำหรับในปีนี้ รางวัลผลงานที่น่าลงทุนที่สุดตกเป็นของ  “ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมจากยางพารา (Thai Colostomy Bags)” จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรางวัลผลงานที่นำเสนอดีที่สุดตกเป็นของ “อาษาเฟรมเวิร์ค (ARSA Framework)” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งาน THAILAND TECH SHOW 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อหวังเป็นกลไกเชื่อมต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีของไทยทั้งจากภาครัฐและเอกชนให้ไปเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สร้างประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้ประเทศนำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการจัดแสดงผลงานวิจัยกว่า 240 ผลงาน จากกว่า 40 หน่วยงาน ครอบคลุมในหลายเทคโนโลยี ทั้งการแพทย์ เกษตร/ประมง เครื่องประดับ เครื่องมือ/เครื่องจักร เวชสำอาง/เวชภัณฑ์ อาหาร/เครื่องดื่ม อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อการเรียน รวมถึงการเสวนาและบรรยายพิเศษในหลายหัวข้อเพื่อเสริมความรู้ทั้งในด้านนวัตกรรมสุขภาพ อาหาร และพลังงาน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและอุตสาหกรรม

ประกาศเมื่อ 9 กันยายน 2562

 

 

ข่าวสารองค์กร