นักวิจัยไบโอเทค คว้ารางวัล Most Fundable Innovation Award ในงาน The Asia Innovates Summit 2019 ประเทศมาเลเซีย

ดร.วิรัลดา ภูตะคาม นักวิจัยศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ ได้รับรางวัล Most Fundable Innovation Award ในงาน The Asia Innovates Summit 2019 จัดขึ้น ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จากผลงานวิจัยเรื่อง HybridSure” ชุดตรวจความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์พืชก่อนจัดจำหน่าย

LIFAsiaInnovation 414 optimized

HybridSure ใช้การประยุกต์ใช้เครื่องหมายโมเลกุลสนิป (SNP Markers) เพื่อใช้ในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ผสม (Hybrid Seeds) ได้อย่างรวดเร็ว และมีความแม่นยำสูง โดยสามารถตรวสอบได้ภายใน 3-6 วัน ซึ่งไวกว่าวิธีดั้งเดิมที่ใช้เวลานานถึง 12 เดือน

S 14680416

The Asia Innovates Summit 2019 จัดในระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม ที่กัวลาลัมเปอร์ ในครั้งนี้เป็นการจัดงานครบรอบ 5 ปีของ Leaders in Innovation Fellowships Programme (LIF) ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัย โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ การประชุมดังกล่าวเป็นการรวมตัวของเหล่าผู้นำด้านนวัตกรรมจาก 7 ประเทศในเอเชีย (จีน อินเดีย มาเลย์เซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียตนาม และ ไทย) พร้อมทั้งมีนักคิดค้นนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักร ตลอดจนผู้ประกอบการและลงทุนได้เข้าร่วมงานนี้เช่นกัน

LIFAsiaInnovation 415 optimized

ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2563

ข่าวสารองค์กร