ไบโอเทคร่วมนำผลงานจัดแสดงที่งาน “โคนมแห่งชาติประจำปี 2563“

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ระหว่าง วันที่ 29 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนม และสืบสานพระราชปณิธาน พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทยยุคใหม่ เพื่อก้าวสู่แบรนด์นมแห่งชาติ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานในวันที่ 29 มกราคม2563  ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

cow 1 horz

งานในปีนี้มีการจัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ ภายใต้แนวคิด “รักนม รักฟาร์ม สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทาน” และมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานจากหลากหลายหน่วยงาน โดยไบโอเทค ได้นำผลงาน Dairy Plus+ ซึ่งเป็นการนำเอาเทคโนโลยีการเหนี่ยวนำให้ตกไข่ เพื่อผสมเทียมตามกำหนดมาใช้ร่วมกับชุดตรวจ Early P-Check ที่สามารถตรวจการตั้งท้องของแม่วัวหลังการผสมเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีร่วมกันนี้จะทำให้สามารถเพิ่มจำนวนการผลิตน้ำนมได้เป็นอย่างมาก

cow 2 horz

cow 1

ประกาศเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวสารองค์กร