ไบโอเทค สวทช. ใช้เทคโนโลยีจีโนมในไวรัส NPV หวังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ชูการใช้ไวรัส NPV กำจัดหนอนศัตรูพืชในออร์แกนิคฟาร์ม เพื่อเกษตรปลอดภัย

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่คนยุคใหม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการรักสุขภาพ หันมาสนใจบริโภคพืชผักผลไม้มากขึ้น ดังนั้น การทำให้พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษจึงเป็นแนวทางสำคัญเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ประกอบกับการที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะห้ามนำเข้าสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส) โดยเฉพาะสารคลอร์ไพริฟอส ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมนำมาใช้กำจัดแมลงศัตรูพืช ดังนั้น การส่งเสริมให้เกษตรกรมาใช้สารชีวภัณฑ์ (Biocontrol) ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช จึงเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับเกษตรกรเพื่อใช้ทดแทนสารเคมี และเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรที่มุ่งมั่นจะทำการเกษตรแบบอินทรีย์ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

 

NPV1

 

ไบโอเทค สวทช. ดำเนินงานวิจัยด้านสารชีวภัณฑ์มาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยมุ่งเน้นที่จะใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ ที่สามารถควบคุมการระบาดของแมลงศัตรูพืชหลายชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ราบิวเวอเรีย โปรตีนวิป (VIP) จากแบคทีเรีย และไวรัส เอ็น พี วี (NPV) เป็นต้น โดยเฉพาะไวรัส NPV ซึ่งปัจจุบันไบโอเทคมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวรัส NPV ของแมลงศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ 3 ชนิด ได้แก่ ไวรัส NPV ของหนอนกระทู้หอม ไวรัส NPV ของหนอนเจาะสมอฝ้าย และไวรัส NPV ของหนอนกระทู้ผัก ซึ่งไบโอเทคมีแนวคิดที่จะนำ เทคโนโลยีด้านจีโนม มาใช้เพื่อถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัส NPV ที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ เพื่อที่จะได้มาซึ่งข้อมูลว่า ยีนส่วนใดของไวรัสมีบทบาทสำคัญต่อการเป็นไวรัสที่มีการเข้าทำลายแมลงสูง ซึ่งองค์ความรู้นี้จะสามารถทำให้นักวิจัยเลือกสายพันธุ์ไวรัสตัวใหม่ ๆ มาพัฒนาเป็นไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ยังไม่มีไวรัส NPV ที่สามารถใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชที่อุบัติใหม่ในประเทศไทย การใช้องค์ความรู้ดังกล่าวจะสามารถหาไวรัส NPV ที่มีประสิทธิภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีลองผิดลองถูกเพื่อหาสายพันธุ์เหมือนในอดีต ซึ่งจะทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วต่อไป

 

NPV2

 

ปัจจุบันไวรัส NPV มีการนำไปใช้ในกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเกษตรกรในกลุ่มที่ต้องการผลิตพืชแบบอินทรีย์ หรือ ออร์แกนิคฟาร์ม เช่น บริษัท ริมปิงออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีการใช้ไวรัส NPV มานานกว่า 5 ปี และได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ มาตรฐาน Organic Thailand มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM และได้มาตรฐานการคัดบรรจุ โดยได้รับการรับรอง มาตรฐาน GMP CODEX โดยริมปิงออร์แกนิคฟาร์มมีการผลิตผักอินทรีย์หลากหลายชนิดทั้งพืชผักกลุ่มสลัดและผักไทย เช่น สลัดคอส บัตเตอร์เฮด กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค ผักโขม ผักบุ้ง ผักกาดขาว ข้าวโพดหวาน มะเขือเทศ และแตงกวา เป็นต้น โดยมีวางจำหน่ายทั้งในเชียงใหม่และกรุงเทพ ได้แก่ ห้างริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขา สยามพารากอน เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ เทอร์มินอล 21 เป็นต้น

NPV5

ข้อมูลจำเพาะ: ไวรัส NPV ย่อมาจาก Nuclear  Polyhedrosis Virus เป็นไวรัสที่เกิดโรคกับแมลงชนิดหนึ่งจากหลายชนิด ซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำลายแมลงศัตรูพืชได้สูงสุด เหมาะสมที่จะนำมาใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช เนื่องจากมีความเฉพาะเจาะจงต่อแมลงเป้าหมาย มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด กลไกการก่อโรคจะเริ่มจากการที่ตัวอ่อนของแมลงต้องกินไวรัสที่ปะปนอยู่บนใบพืชอาหาร เมื่อไวรัสเข้าสู่กระเพาะอาหาร ผลึกโปรตีนที่ห่อหุ้มอนุภาคของไวรัสจะถูกย่อยสลายโดยน้ำย่อยในกระเพาะอาหารของแมลงที่มีฤทธิ์เป็นด่าง อนุภาคไวรัสจะหลุดออกมาและเข้าทำลายเซลล์กระเพาะอาหาร ลักษณะอาการโรคเริ่มต้นจากการที่หนอนจะลดการกินอาหารลง เมื่อไวรัสไปทำลายเซลล์กระเพาะอาหาร อนุภาคของไวรัสจะขยายพันธุ์ทวีจำนวนมากขึ้นแพร่กระจายเข้าสู่ภายในลำตัวของแมลง เข้าไปทำลายอวัยวะส่วนต่าง ๆ เช่น เม็ดเลือด ไขมัน กล้ามเนื้อ ผนังลำตัว เป็นต้น เมื่อเซลล์เหล่านี้ถูกทำลาย การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ จะเสียไป ทำให้หนอนตายในที่สุด

 

NPV4

ประกาศเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2563

 

ข่าวสารองค์กร