ไบโอเทคร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัยในงานวิทย์สัญจรประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สวทช. จัดงาน “สวทช.-วิทย์สัญจร วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค: นวัตกรรมสร้างสรรค์ พันธมิตรร่วมใจ ล้านนาก้าวไกล ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธานเปิดงาน

 

 

 

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและบริการของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง “BCG Model in Action เพื่อพัฒนาภาคเหนือ” โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล การเสวนาและเสวนาวิชาการ อาทิ เรื่อง “เกษตรอินทรีย์: ทางเลือก ทางรอดของชุมชน” การเปิดตัว “โครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน”  (Community based Technology and innovation Assistance Project: CTAP) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตรมากมาย

 

 

ในโอกาสนี้ ไบโอเทคร่วมนำผลงานวิจัยไปจัดแสดงในงานนิทรรศการ 2 ส่วน ได้แก่ ผลงานเด่นของ สวทช. อาทิ ยาพ่นแก้ไอตราตะขาบ 5 ตัว เครื่องดื่มโปรตีนเวย์ความเข้มข้นสูง ถังเลี้ยงปลานิลความหนาแน่นสูง ข้าวพันธุ์น่าน 59 และข้าวพันธุ์หอมนาคา และ ผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์  (Thailand Tech Show) อาทิ BETA Booster-เบต้ากลูแคนที่ผลิตได้จากเชื้อรา SYMPRO Plus-จุลินทรีย์โพรไบโอติค ช่วยส่งเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑื เอ็น พี วี เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช

 

 

ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวสารองค์กร