ไบโอเทค นำข้าว 6 สายพันธุ์ ร่วมจัดแสดงในงาน "การประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2563"

เมื่อวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2563 ไบโอเทค นำพันธุ์ข้าว 6 สายพันธุ์ ร่วมจัดแสดงในงาน "การประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2563" ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน

rice1

 

งาน "การประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2563" จัดขึ้นโดยกรมการข้าว เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าวและประชาสัมพันธ์การพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกข้าวสู่ตลาดโลก และจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักวิจัยเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ พร้อมประชาสัมพันธ์การพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกข้าวสู่ตลาดโลก นำไปสู่แนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดข้าวไทย

 rice2

 

ภายในงานจะพบกับนิทรรศการประกวดข้าวที่โดดเด่น 5 ประเภท ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทย ข้าวขาวพื้นนุ่ม ข้าวขาวพื้นแข็ง และข้าวเหนียว ซึ่งไบโอเทคนำพันธุ์ข้าวที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก ไปร่วมจัดแสดง 6 สายพันธุ์ ได้แก่

-ข้าวเจ้าพันธุ์หอมจินดา มีลักษณะเด่นคือ เมล็ดหุงสุกนุ่ม ต้านทานโรคขอบใบแห้ง ลำต้นแข็งแรง ไม่หักล้มง่าย ต้นสูงปานกลาง ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 838 กิโลกรัม/ไร่

-ข้าวเหนียวพันธุ์ กข18 มีลักษณะเด่นคือ ต้านทานโรคไหม้ในระยะกล้า เหมาะสำหรับพื้นที่นาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนบนที่มีการระบาดของโรคไหม้ ให้ผลผลิตประมาณ 500-800 กิโลกรัม/ไร่

-ข้าวเหนียวพันธุ์ธัญสิริน มีลักษณะเด่นคือ ทนทานต่อการหักล้ม เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาน้ำฝนในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไหม้ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 600 กิโลกรัม/ไร่

-ข้าวเหนียวพันธุ์ น่าน59 มีลักษณะเด่นคือ ต้านทานโรคไหม้แบบกว้างกับเชื้อทุกกลุ่มในประเทศไทย ข้าวเหนียวนุ่ม หอม เย็นแล้วไม่แข็ง ได้ผลผลิต ประมาณ 600-700 กิโลกรัม/ไร่

-ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 ต้นเตี้ย (TS2) มีลักษณะเด่นคือ ต้านทานโรคไหม้ ต้านทานโรคขอบใบแห้ง ลำต้นแข็งแรง ไม่หักล้มง่าย ต้นสูงปานกลาง มีผลผลิตข้าวแห้งเฉลี่ย 700-800 กิโลกรัม/ไร่

-ข้าวเหนียวพันธุ์หอมนาคา มีลักษณะเด่นคือ ทนน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคไหม้ ต้านทานโรคขอบใบแห้ง ลำต้นแข็งแรง ไม่หักล้มง่าย ต้นสูงปานกลาง ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 930 กิโลกรัม/ไร่

 

rice3

 

งานในครั้งนี้ ถือเป็นปีแรก ที่กรมการข้าวจัดประกวดข้าวของไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อจะคัดเลือกและเฟ้นหาสายพันธ์ข้าวที่ดีที่สุดในประเทศ แล้วนำมาปรับปรุงคุณภาพให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ดี โดยมีตัวอย่างข้าวส่งเข้าประกวดจำนวน 131 ตัวอย่าง อีกทั้งได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านข้าว อาทิ สมาคมรวบรวมและผลิตเมล็ดพันธุ์ สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ฯลฯ มาร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้นโยบายการตลาดนำการผลิต ให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ที่แน่นอน มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 

ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2563
 

ข่าวสารองค์กร