ไบโอเทค-สวทช. ร่วมนำผลงานจัดแสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ 2563

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” 

 

NSTF1

 
ปีนี้ไบโอเทคได้นำองค์ความรู้เรื่องของโรค โควิด-19 และการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 รวมถึง ผลงานวิจัย ชุดสกัดอาร์เอ็นเอ (RNA) ของเชื้อไวรัสจากตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก (Magnetic bead) จับกับสารพันธุกรรมอาร์เอ็นเอ ซึ่งอาร์เอ็นเอที่สกัดได้มีความบริสุทธิ์สูง สามารถนำไปตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี RT-PCR หรือ LAMP ต่อได้ และ ชุดตรวจ COVID-19 One-step Colorimetric LAMP Detection Kit ตรวจโรค COVID-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว เป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยนำเอาเทคนิคแลมป์ (LAMP) มาใช้ร่วมกับสีบ่งชี้ปฏิกิริยา Xylenol Orange หรือ XO เพื่อให้สามารถอ่านผลการตรวจได้ด้วยตาเปล่า มีความไว ความจำเพาะและความแม่นยำสูง และใช้เวลาทดสอบเพียง 75 นาที ร่วมแสดงโชว์ในงาน

 

NSTF2

 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ จากความร่วมมือของทุกหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เป็นโอกาสที่เยาวชนและประชาชนทั่วไปจะได้เข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่แปลกใหม่ สนุกสนาน ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นการคิดและการตั้งคำถาม แสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการอุดมศึกษา ที่นำสมัย สามารถสร้างความตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย

 

NSTF4

 

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2563 ปีนี้จัดแสดงในรูปแบบ HYBRID Event (On ground and Online Platform) รับชมได้ใน 2 ช่องทาง ได้แก่ On Ground Platform จัดแสดงระหว่างวันที่ 13-23 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี และ Online Platform เปิดให้เข้าขม Virtual Science Fair ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.thailandnstfair.com

ประกาศเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2563 

 

ข่าวสารองค์กร