ไบโอเทค เปิดรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก 3 ตำแหน่ง

ไบโอเทค เปิดรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก 3 ตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่งที่ 1 ด้าน Biotechnology, Molecular biology และ Biochemistry

Study on mechanism of polyunsaturated fatty acid biosynthesis of copepod as live feed in aquaculture

Job description:

The candidate will be responsible for characterization of the mechanism of PUFA biosynthesis of copepod including investigation of the molecular pathway of fatty acid biosynthesis in copepod and analysis of the lipid accumulation and fatty acid composition during different developmental stages of copepod.

 

Eligibility/Specific Qualifications:

The candidate must have a Ph.D. in Biotechnology, Molecular biology, Biochemistry or related field. Expertise and experience in molecular biology techniques are highly desirable.

 

ตำแหน่งที่ 2 ด้าน Immunology, Microbiology และ Biosensors

Identification of phage-displayed peptides specific to shrimp allergens

Job description:

The candidate will be responsible for phage screening, characterization, and biosensors development.

 

Eligibility/Specific Qualifications:

The candidate must have a Ph.D. in Immunology, Microbiology, Biosensors.

 

ตำแหน่งที่ 3 ด้าน Molecular Biology,  Molecular Genetic, Biotechnology และ Bioinformatics

Development of molecular markers using information from QTL-SEQ and RNA-SEQ

Job description:

The candidate will be responsible for using information from QTL-seq, RNA-seq, GBS, RAD-seq for marker development used as marker assisted selection.

 

Eligibility/Specific Qualifications:

The candidate must have a Ph.D. in Molecular Biology,  Molecular Genetic, Biotechnology, Bioinformatics.

 

รายละเอียดการสมัคร สามารถดูได้ที่ https://www.biotec.or.th/th/index.php/ประกาศ/ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก

 

ประกาศเมื่อ 5 เมษายน 2564