ร้องเรียน

กรณีที่ข้อมูลไม่เพียงพอ หรือต้องการหลักฐานเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของไบโอเทค
จะทำการติดต่อกับผู้ร้องเรียนตามชื่อ ที่อยู่ ที่ระบุไว้ โดยข้อมูลดังกล่าว
ไบโอเทคจะเก็บรักษาเป็นความลับ

ชื่อ-นามสกุล(*)
Invalid Input

ประเภทผู้แจ้ง(*)
Invalid Input

หน่วยงาน/ที่อยู่(*)
Invalid Input

โทรศัพท์(*)
Invalid Input

Email(*)
Invalid Input

มีความประสงค์ขอร้องเรียน กรณี
Invalid Input

รายละเอียดวัน เวลา/ช่วงระยะเวลาที่เกิดปัญหา
Invalid Input

โดยมีรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อร้องเรียน ดังนี้(*)
Invalid Input

มีหลักฐาน หรือ เอกสารแนบ เพิ่มเติม ดังนี้
Invalid Input

Word Verification: Type the characters you see in the picture on the right(*)
Word Verification: Type the characters you see in the picture on the right
Invalid Input