รายชื่อหน่วยงานพันธมิตร


 โปรดเลือกดูรายชื่อหน่วยงานพันธมิตรที่ไบโอเทคมีความร่วมมือตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยคลิกที่ธงประเทศ

Slide background

 AUSTRALIA

  • Institute for Biomolecular Science, Department of Chemistry, University of Wollongong
  • James Cook University
  • Queensland University of Technology
  • Victorian College of Pharmacy, Monash University
  • Walter and Eliza Hall Institute (WEHI)