รายชื่อหน่วยงานพันธมิตร


 โปรดเลือกดูรายชื่อหน่วยงานพันธมิตรที่ไบโอเทคมีความร่วมมือตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยคลิกที่ธงประเทศ

Slide background

 FRANCE

  • Center for Functional and Evolutionary Ecology
  • Centre National De Genotypage (CNG)
  • French Agricultural Research Center for International Develop (CIRAD)
  • Institut Pasteur
  • Institute of Research for Development (IRD)
  • National Center for Scientific Research (CNRS)
  • University of Paris-Sud