รายชื่อหน่วยงานพันธมิตร


 โปรดเลือกดูรายชื่อหน่วยงานพันธมิตรที่ไบโอเทคมีความร่วมมือตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยคลิกที่ธงประเทศ

Slide background

 GERMANY

  • Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
  • Helmholtz Center for Infection Research (HZI)
  • Institute of Microbiology, Mainz University
  • Philipps-Universität Marburg