รายชื่อหน่วยงานพันธมิตร


 โปรดเลือกดูรายชื่อหน่วยงานพันธมิตรที่ไบโอเทคมีความร่วมมือตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยคลิกที่ธงประเทศ

Slide background

 INDONESIA

  • Atma Jaya Catholic University of Indonesia
  • Bandung Institute of Technology (ITB)
  • Diponegoro University (UNDIP)
  • The Agency for Assessment and Application of Technology (BPPT)