รายชื่อหน่วยงานพันธมิตร


 โปรดเลือกดูรายชื่อหน่วยงานพันธมิตรที่ไบโอเทคมีความร่วมมือตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยคลิกที่ธงประเทศ

Slide background

 JAPAN

 •  Chiba University
 • Department of Bioscience and Biotechnology, Kyushu University
 • Department of Food Science and Technology, Tokyo University of Marine Science and Technology
 • Faculty of Engineering, Kobe University
 • Graduate School of Advanced Sciences of Matter, Hiroshima University
 • Graduate School of Agricultural and Life Sciences, University of Tokyo
 • Graduate School/School of Engineering, Osaka University
 • Institute of Medical Science, University of Tokyo
 • International Center for Biotechnology, Osaka University
 • Japan Collection of Microorganism (JCM)
 • Japan Science and Technology Agency (JST)
 • Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
 • Kyoto University
 • Meiji University
 • Mie University
 • Nara Institute of Science & Technology (NAIST)
 • National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
 • National Institute of Technology and Evaluation (NITE)
 • National Research Institute of Aquaculture, Fisheries Research Agency
 • Okinawa National College of Technology
 • Research Institute of Tuberculosis, Japan Anti-Tuberculosis Association
 • School of Pharmaceutical Sciences, Nagasaki University
 • Shiseido Co., Ltd.
 • The Research Institute, Meijo University
 • Tokyo Institute of Technology (TIT)